Over Carré college

Het Carré College staat open voor leerlingen afkomstig uit alle culturen. Deze diversiteit draagt ertoe bij dat wij 'respect voor elkaar' en voor elkaars denkwijze hoog in het vaandel hebben staan. Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen zich individueel kunnen ontwikkelen. Hierbij gaan we uit van wat de leerlingen op school en later in de maatschappij het meest nodig hebben; zelfvertrouwen, respect en sociale vaardigheden scoren daarbij hoog.

Ook van belang is het vermogen om constructief mee te bouwen aan een maatschappij, waarin mensen kennis van elkaar en elkaars achtergrond hebben en zonder angst met elkaar leven en werken. Met recht mogen wij spreken van een school met een veilige omgeving voor alle leerlingen.

  • Leerlingen vrij op 24 september 2015
    Morgen, 24 september 2015, zijn onze leerlingen lesvrij vanwege een studiedag voor docenten. Extra verlof voor het offerfeest wordt niet toegestaan. Daarom verwachten wij onze leerlingen op vrijdag weer op school
  • Poffertjes!
    Totaal onverwacht werden - op woensdag 9 september 2015 - docenten en leerlingen verrast door de geur van versgebakken poffertjes.
  • Carré leerlingen naar Den Haag
    Vanmorgen zijn twaalf van onze leerlingen vertrokken naar Den Haag. Door een combinatie van hun goede gedrag en inzet tijdens het Spartaproject 'Alleen jij Bepaalt' zijn zij uitgenodigd om de opening van het Parlementair jaar bij te wonen